Tjeldcam

Universitet i bergen har satt opp et webcam ved et tjeldreir på taket, ganske underholdende
tjeldcam
http://tjeld.uib.no

Reklamer